Projektet består i att utveckla en modell och metodik för uppskattning av lokal förekomst av klövviltspopulationer med hjälp av drönare, kameror och AI. Data från drönarinventeringen ska läggas in i en landskapsmodulering som utifrån arternas biologiska rörelser ska uppskatta artsammansättning samt storlek. Informationen ska utgöra beslutsunderlag för markägare och jordbruksföretag för åtgärder i produktionen samt viltförvaltningen för att långsiktigt skapa balans mellan klövvilt och skadenivåer i jordbruket.

Kontakt: Johan Varenius, verksamhetsledare, Agro Sörmland