Nyheter Agro Sörmland

Minska viltskador i jordbruket på gårdsnivå

Agro Sörmland har fått finansiering till att leda ett projekt som ska utvärdera skadeförebyggande åtgärder för att minska viltskador i jordbruket. Jordbruksverket finansierar projektet som kommer att pågå fram till hösten 2024. Tillsammans med HS Konsult AB,...

Tillväxtkraft till livsmedelsförädlande företag

Med fler lönsamma livsmedelsföretag i länet stärker vi både landets självförsörjningsgrad och beredskap. Agro Sörmland har beviljats finansiering till ett nytt projekt som heter Affärs- och tillväxtkraft i ÖMS för ökad, långsiktig och hållbar livsmedelsförsörjning....

Framtidens Viltförvaltning – ett dialogprojekt för ökad balans och samsyn i viltförvaltningen

Det visas ett stort intresse för Agro Sörmlands projekt Framtidens viltförvaltning. Den 14 juni genomfördes en av flera aktiviteter i projektet som genomförs av Agro Sörmland i samarbete med Regionalt skogsprogram i Sörmland. Tema den 14 juni var älg- och...

Konferens – Den gröna näringen, framtidens attraktiva arbetsplats

Det finns goda möjligheter att få jobb inom lantbruk, trädgård och skogsbruk. Bristen på personal är skriande i primärproduktionen, från jobb på gårdsnivå hela vägen till yrken som kräver akademisk examen. Hur ser denna brist ut och vad har den för...
Tack till våra medfinansiärer

Tack till våra medfinansiärer

Agro Sörmland vill rikta ett stort och varmt tack vill våra medfinansiärer. Ni gör det möjligt för oss att vara en...

Fredrik Jerlström, Tåå gård

Fredrik Jerlström, Tåå gård

Fredrik Jerlström, medlem i Agro Sörmlands utvecklingsråd "Jag kan säga att det idag är ett välmående företag som står...