Frilandsodlingen av grönsaker i Södermanland har ökat de senaste åren och var under 2020 den högsta på länge. Både antal företag och arealodling har ökat jämfört med 2017.

Det är Jordbruksverket som vart tredje år presenterar statistik över den yrkesmässiga trädgårdsproduktionen i Sverige och sista veckan i juni var det dags att presentera 2020 år siffror. Där framgår det att för hela landet odlades trädgårdsväxter på 13 700 hektar 2020, den högsta noteringen sedan slutet av 1990-talet. Arealen ökade totalt, men mest för odlingen av plantskoleväxter och köksväxter som ökade 12 respektive 8 procent mellan 2017 och 2020. Antalet företag som odlar trädgårdsväxter fortsatte däremot att minska, en utveckling som pågått åtminstone sedan början av 1970-talet. Totalt minskade antalet företag med sju procent mellan 2017 och 2020 då drygt 1800 företag återstod.

Men i Södermanland ökade både arealen såväl som antalet företag med frilandsodling av grönsaker. 26 företag i länet odlar köksväxter på totalt 40 hektar. Tre år tidigare, 2017, var det 19 företag som gemensamt odlade köksväxter på 22 hektar.

Vi i Agro Sörmland följer med stort intresse, utvecklingen av frilandsodling av grönsaker, i synnerhet i vårt Leader-projekt med delvis samma namn ”Grönsaksodling på friland – ett bidrag till angelägna samhällsutmaningar”. I ett län som Sörmland med stolt historia såväl för odling av grönsaker, frukt och bär ser vi positivt på utvecklingen med ökad odling efter många år med mindre odling för varje år.

I projektarbetet följer vi inte endast utvecklingen av företag, kvantiteter, kompetensutveckling och att skapa nya arbetstillfällen utan även de ekonomiska förutsättningarna. Det är ett faktum att det återstår mycket innan affärsutveckling och marknadskanaler är tillräckligt attraktiva för att vi skall få betydligt fler företagare att satsa och öka odlingen i länet men vi gläds åt att de som satsar inspirerar och är med och driver utvecklingen.

 

Vill du läsa mer om statistiken:

https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2021/06/29/farre-tradgardsforetag-men-mer-odling/

https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/jordbruksverkets-officiella-statistik/jordbruksverkets-statistikrapporter/statistik/2021-06-29-tradgardsproduktion-2020#h-Sammanfattning

 

Vänliga hälsningar,

Maria

 

Maria Dirke

projektledare