Torsdag 4 november
Kl. 8.30-9.30
Kostnadsfritt webbinarium

Driver ni ett större lantbruk? Är ni primärproducenter eller intressenter till dessa?

Varmt välkommen till ett webbinarium där vi diskuterar kring lantbrukets lönsamhet med koppling till nationella livsmedelsstrategins målsättningar om ökad produktion av livsmedel i Sverige.

Vi har bjudit in personer som är i position att kunna vara med och stärka primärproducenternas ställning i livsmedelskedjan. Fokus för webbinariets diskussion ligger på de större producenterna och hur vi kan hitta vägar att öka lönsamheten och därmed produktionen.

Medverkande gästtalare från Jordbruksverket, Konkurrensverket, LRF och Tillväxtverket.

PROGRAM:

  • Välkommen och inledning Johan Varenius och Cilla Krantz, Agro Sörmland
  • Bättre lönsamhet – vad kan Jordbruksverket bidra med? Christina Nordin, generaldirektör, Jordbruksverket
  • De nya reglerna om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan och hur dessa kan förbättra lönsamheten i primärproduktionen Martin Bäckström, Enhetschef, Enheten för otillbörliga handelsmetoder, Konkurrensverket
  • Stor potential i butikerna för svensk primärproduktion Jan Lorentzson, Analytiker marknad, LRF
  • Mot målen i livsmedelsstrategin och konkreta resultat genom bred samverkan Ellen Anker-Kofoed, Samordnare Livsmedelsstrategin, Tillväxtverket
  • Sammanfattning och avslut