GRÖNSAK PÅ FRILAND

Grönsaksodling på friland – ett bidrag till angelägna samhällsutmaningar är ett Leader-projekt som Agro Sörmland drivit under 3 års tid. Odlingen av grönsaker i Sörmland är liten, i synnerhet i förhållande till marknadens storlek i Mälardalen och Stockholmsområdet. Men: det går alldeles utmärkt att odla grönsaker på friland i Sörmland!

Välkommen till Agro Sörmland

Agro Sörmland fungerar som samlingspunkt för professionella aktörer inom lantbrukssektorn. Vi främjar att kontakter knyts och att diskussioner förs om intressanta relevanta frågor. En viktig del i verksamheten är att anordna seminarier inom aktuella områden och att driva projekt som skapar förutsättningar för tillväxt, innovation och entreprenörskap.

Fokusområden för Agro Sörmlands verksamhet är teknik och teknikutveckling, affärsutveckling, klimatanpassning och hållbarhet.

Agro Sörmland vänder sig i första hand till primärproducenter inom biobaserade näringar.

Agro Sörmland drivs av AgroÖst (ideell förening) och samarbetar med en mängd olika aktörer inklusive andra gröna kluster, t.ex. Vreta Kluster i Östergötland och Agro Örebro.

Nyheter

Aktiviteter

Projekt

Nyheter

Mälardalens högskola blir universitet

Mälardalens högskola blir universitet

Torsdag 9 december, fick MDH det officiella beskedet från regeringen: Mälardalens högskola blir universitet från och med 1 januari. MDH är stolta och glada och vill fira detta tillsammans med er!...

Hjälp till att sprida information om svinpest!

Hjälp till att sprida information om svinpest!

Just nu sprids den smittsamma grissjukdomen afrikansk svinpest i Europa! Det här berör oss alla och det kan i värsta fall få följder på alla nivåer i samhället. Vi vill därför hjälpa till att sprida...

Webbinarier och filmer:

Fler klipp och webbinarier hittar du på vår Youtube-kanal:

Finansiärer