Utvecklingsprojekt

En viktig del i verksamheten är att stimulera och driva projekt som skapar förutsättningar för tillväxt, innovation och entreprenörskap. Ett flertal projektansökningar är under utformning eller handläggning.

Vi har ett antal projektansökningar på gång samt projektidéer som befinner sig i planeringsstadium

Grönsaksodling på friland

Grönsaksodling på friland

Grönsaksodling på friland - ett bidrag till angelägna samhällsutmaningar är ett Leader-projekt som Agro Sörmland drivit under 3 års tid. Odlingen av grönsaker i...

läs mer
Electric Farm, steg 2

Electric Farm, steg 2

Målet med projektet är att visa en fullskalig pilotdemonstration av en gård med 100 % förnybar och lokalproducerad energi. Electric Farm är ett partnerskapsprojekt med...

läs mer

Electric Farm

Ett partnerskapsprojekt i 3 steg inom programmet Utmaningsdriven Innovation, Vinnova. Steg 1 genomfördes under hösten 2019 och fram till mars månad 2020. Parterna...

läs mer

Kartläggning produktionsenheter

Kartläggning av produktionsenheter inom biobaserade näringar i Sörmland. Kartläggningen visar att det i Sörmlands län finns 1959 lantbruk varav 1375 är hel- eller...

läs mer