Utvecklingsprojekt

En viktig del i verksamheten är att stimulera och driva projekt som skapar förutsättningar för tillväxt, innovation och entreprenörskap. Ett flertal projektansökningar är under utformning eller handläggning.

Vi har ett antal projektansökningar på gång samt projektidéer som befinner sig i planeringsstadium.

Tillväxtkraft

Tillväxtkraft

Med fler lönsamma livsmedelsföretag i länet stärker vi både landets självförsörjningsgrad och beredskap. Agro Sörmland har beviljats finansiering till ett nytt projekt...

läs mer
Framtidens viltförvaltning

Framtidens viltförvaltning

Framtidens viltförvaltning – en behovsanalys och utvärdering av befintligt förvaltningssystem Agro Sörmland genomför under 2022 ett projekt i samarbete med Regionalt...

läs mer
Innovationsprojekt inom EIP-agri

Innovationsprojekt inom EIP-agri

Agro Sörmland/AgroÖst har sökt medel för ett innovationsprojekt inom europeiska innovationspartnerskapet, EIP-agri. Projektet består i att utveckla en modell och...

läs mer
Grönsaksodling på friland

Grönsaksodling på friland

Grönsaksodling på friland - ett bidrag till angelägna samhällsutmaningar är ett Leader-projekt som Agro Sörmland drivit under 3 års tid. Odlingen av grönsaker i...

läs mer
Projekt ”hästinnovationer”

Projekt ”hästinnovationer”

Hästrelaterade företagare ska enkelt och snabbt kunna finna rätt insats vid rätt tillfälle för att kommersialisera produkter/tjänster, ta fram innovationer, växa och nå...

läs mer
Electric Farm, steg 2

Electric Farm, steg 2

Målet med projektet är att visa en fullskalig pilotdemonstration av en gård med 100 % förnybar och lokalproducerad energi. Electric Farm är ett partnerskapsprojekt med...

läs mer

Electric Farm

Ett partnerskapsprojekt i 3 steg inom programmet Utmaningsdriven Innovation, Vinnova. Steg 1 genomfördes under hösten 2019 och fram till mars månad 2020. Parterna...

läs mer

Kartläggning produktionsenheter

Kartläggning av produktionsenheter inom biobaserade näringar i Sörmland. Kartläggningen visar att det i Sörmlands län finns 1959 lantbruk varav 1375 är hel- eller...

läs mer