Medfinansieras av:
Affärsutveckling, innovation och internationalisering i tillväxtorienterade hästrelaterade företag 'Hästinnovationer'

Hästrelaterade företagare ska enkelt och snabbt kunna finna rätt insats vid rätt tillfälle för att kommersialisera produkter/tjänster, ta fram innovationer, växa och nå den internationella marknaden.

Projektet har kopplat samman 12 idérika företagare inom hästnäringen med företagsfrämjare och inkubatorer inom befintliga innovations- och andra stödsystem samt specialister. Det kan vara rådgivare och affärsutvecklare, forskare och akademi, jurister, finansiärer, olika typer av expertkompetens, företag och nätverk både inom och utanför den egna branschen, samt internationella kontakter utifrån företagens behov. Projektets mål är att de deltagande företagen ska ha nått, eller vara nära, den internationella marknaden med en ny affärsidé, samt att i dialog ha skapat en struktur av stödaktiviteter och stödaktörer med kunskap och kännedom om hästnäringen

Mer om hästinnovatörerna och deras affärsidéer, se www.hastinnovationer.se samt @hastinnovationer på Instagram. Projektet avslutades under hösten 2021.

Projektledare: Åsa Öberg
Kontakt: asa@agrosormland.se